Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

28 Kasım 2010 Pazar

Katı Olan Herşey Buharlaşır...

1917 Sosyalist Devrimi, siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamdan başka kültürel alanlarda da radikal dönüşümlere yol açarak yeni kültür anlayışlarının yaratılmasını sağladı. Devrim, sinema endüstrisinde yeni film kompozisyonlarının ortaya çıkarılmasında da esin kaynağı olmuştu. Sovyet sineması da genel olarak, sosyalizmin vaat ve "ütopya"larını paylaştı.
Petersburg'un düşmesinden sonra Moskova'nın politik ve sinematografik yönlerden değer kazanması yeni film biçimlerinin doğmasına yol açmıştı. Bu "yeni bir toplum"un ortaya çıkışı  ve kuruluşunu dile getiren filmlerden, "Ekim", "Kameralı Adam", "Petersburg'un Sonu" gibi ideolojik ama deneysel filmlerden görülebilecektir. Marshall Berman, "Katı Olan Herşey Buharlaşıyor" çalışmasında Petersburg ve Moskova'daki sosyal, siyasal ve kültürel dönüşümleri sanat yapıları üzerinden oortaya sererken, Avrupa'ya doğru bir "pencere" açan Petersburg modernleşmesi ile "pencere"yi kapatan Bolşevik Moskova'yı karşı karşıya getirerek -Moskova'nın Marksizmini, yine Marx'ın diyalektiğiyle ters yüz ederek- Gogol, Puşkin, Dostoyevski, Biely gibi Petersburglu yazarların imgeleri üzerinden değerlendirir.

Sine-Masal Kentler / Mehmet ÖZTÜRK

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder